Integritetspolicy

 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. FutagoShop är personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.


Om användning av cookies på tjänsten


Cookies är små textfiler som webbplatser begär att få spara på besökarens dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökaren tillgång till tjänster och för att på olika sätt underlätta för användaren. När besökaren går in på webbplatsen och gör vissa val läggs filen in på besökarens dator. En del cookies försvinner automatiskt från datorn när användaren lämnar webbplatsen, andra cookies sparas under en viss tid, till exempel för att webbplatsen ska minnas vilka inställningar (t.ex. språk) användaren gjort tidigare.<p />

Cookies på www.futagoshop.se
På www.futagoshop.se används cookies för att spara gjorda inställningar för språk, valutor samt för status på varor som beställts.<p />

Spärra cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att din dator automatiskt nekar lagring av cookies alternativt informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Nedan finner du information för hur du gör personliga inställningar för cookies i de vanligaste webbläsarna. Observera att vissa funktioner i tjänsten kanske inte fungerar om du inte accepterar cookies.

Om du använder Firefox gör du så här: Gå in under Verktyg/Tools: Inställningar/Preferences och klickar sedan på Sekretess/Privacy. Där kan du under fliken Kakor/Cookies sedan ställa in alternativ för cookies.

Om du använder Netscape gör du så här: Gå in under Redigera/Edit: Inställningar/Preferences och klickar sedan på Avancerat/Advanced. Där kan du under cookies sedan välja säkerhetsnivå.

Om du använder Internet Explorer gör du så här för att lägga in en spärr för cookies: Gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/Options, fliken Säkerhet/Security och klicka på anpassad nivå/custom level.

Lagen om elektronisk kommunikation
Sedan 24 juli 2003 måste svenska webbplatser informera om de använder cookies, vad dessa cookies används till och hur användaren undviker dem om han eller hon vill. Läs mer om lagen och om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Powered By OpenCart
FutagoShop © 2008 - 2021